• Studuj jeden z nejperspektivnějších oborů na světě!
  Studijní obor Biomedicínské inženýrství
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
  Studuj jeden z nejperspektivnějších oborů na světě!
 • Propoj technologie s medicínou!
  Studijní obor Biomedicínské inženýrství
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
  Propoj technologie s medicínou!
 • Inovuj, vymýšlej, pomáhej!
  Studijní obor Biomedicínské inženýrství
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
  Inovuj, vymýšlej, pomáhej!

Biomedicínské inženýrství
obor, který má smysl

Jsme novátorský obor Vysoké školy Báňské zaměřený na možnosti techniky v praktických aplikacích medicíny.
Výsledky naší práce přispívají k celkovému zkvalitnění zdravotní péče a lidského života.
Spojujeme znalosti z oblasti inženýrství, biologie, anatomie, chemie a mnoha dalších.
Přidej se k nám a dělej práci, která má opravdu smysl.

A čím se zabýváme?

Uplatnění absolventů

Vystudovaný odborník najde řadu uplatnění. Takový člověk může pracovat přímo s pacientem na lékařských pracovištích, jako člen zdravotnického personálu a podílet se na úkonech vyžadující velkou technickou znalost a zručnost. Přispěj i ty ke zkvalitnění lékařské péče.

Oblasti uplatnění našich absolventů:

 • u klinických vyšetřeních
 • ve zdravotnickém managementu
 • v administrativní činnosti
 • v zabezpečení techniky v provozech při asistenci zdravotnických zařízeních
 • ve firmách, zabývajících se zdravotnickou technikou
 • v zavádění a vedení moderní zdravotnické dokumentace
 • v aplikacích využívajících informační technologie
 • ve výzkumné a vývojové činnosti

Firmy, kde se uplatňují naši absolventi:

Záměrem ČSZT je sdružit inženýry, lékaře, techniky a další zdravotnické pracovníky, kteří mají zájem o zdravotnickou techniku, poskytovat jim informace a spolu se státními institucemi, školami a dalšími organizacemi působícími v tomto oboru umožňovat zvyšování jejich kvalifikace. ČSZT též působí jako sdružení expertů pro potřeby oboru zdravotnická technika. Společnost je zakládajícím členem ČSVTS.

ČSZT – Česká společnost pro zdravotnickou techniku

Zaměřujeme se na výrobu, vývoj, servis lékařské techniky a dorozumívacího zařízení, dále prodejem lékařské, diagnostické techniky a materiálu. Působí v ČR, SR a úspěšně vstupuje i na trh okolních zemí.

Ekona

Firma MEDIATRADE s.r.o je jediným výrobcem externích kardiostimulátorů v České Republice. Zabývá se vývojem a výrobou zdravotnických přístrojů a speciálního zdravotnického materiálu již od roku 1994.

Mediatrade

Společnost CEIT Biomedical Engineering je zaměřená na výrobu zdravotnických pomůcek na míru technologií 3D tisku slitiny titanu, 3D tisk dílů pro medicínský, letecký a jiný průmysl z kovů a plastů a výzkumně-vývojové aktivity v oblasti biomedicínského inženýrství.

Ceit Košice

Potenciál firmy je v oblasti projektů spojující oblast techniky, medicíny a zdravotních a sociálních služeb, firma se zejména soustřeďuje na vývoj a realizaci mobilních dohledových a asistenčních řešení. Přináší již od roku 2005 řadu různých aplikací vlastního unikátního modulárního systému v převážné míře se jedná o produkty mobilních systémů sloužících ke snímání, přenosu a zpracování biologických dat z člověka, jejich napojení na dohledovou asistenci a podporu realizace zpětné vazby.

Clever tech

V České republice a na Slovensku dodává B. Braun Medical již přes 20 let špičkové zdravotnické materiály, lékařské nástroje, přístroje, zdravotnické technologie a služby. Staráme se o naše klienty prostřednictvím desítek obchodních zástupců a poskytujeme jim v místě pracoviště či v našem Servisním centru plný záruční i pozáruční servis. Díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje, optimalizovaným vnitřním procesům a důsledné kontrole výroby v nejmodernějších výrobních závodech světa zaručujeme nejvyšší kvalitu a bezpečnost pro zdravotníky i pacienty.

BBraun

Sekce Aesculap Akademie a Marketingu podporuje obchodní, vzdělávací a společenské aktivity Skupiny B. Braun.

Aesculap Akademie

Firma zabývající se termoregulační diagnostikou a terapií v oblasti IR-A. Spolupráce v oblasti telemetrie, bezdrátová komunikace pro přístroje TRD.

BioHenex s.r.o.

Společnost STAPRO s. r. o. je významným dodavatelem informačních systémů a zároveň i poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií pro zdravotnictví.

Stapro

Společnost AGEL a.s. je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. V současné době provozuje v České republice jedenáct nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení. Především funguje v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Každoročně je pak v nemocnicích holdingu AGEL hospitalizováno víc než 170 tisíc pacientů.

Agel

Nemocnice s naší skupinou spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Fakultní nemocnice Ostrava

Nemocnice s naší skupinou spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Městská nemocnice Ostrava

Nemocnice s naší skupinou spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Fakultní nemocnice Olomouc

Nemocnice s naší skupinou spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Nemocnice s poliklinikou Havířov

Nemocnice s naší skupinou spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Nemocnice Podlesí

Nemocnice s naší skupinou spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Slezská nemocnice v Opavě

Nemocnice s naší skupinou spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Nemocnice s naší skupinou spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Nemocnice Prostějov

A mnoho dalších

Nabízíme ti špičkové zázemí

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava má za sebou už více než sto padesát let historie. A svou historii pokračuje psát!
Neustále se zdokonalujeme, naše prostory a technologie se modernizují a díky tomu nabízíme špičkové zázemí. Sousedící fakultní nemocnice Ostrava a nedaleká Městská nemocnice na Fifejdách poskytují naším studentům prostor se učit přímo v praxi.

Zahraniční stáže studentů

Moc dobře víme, že vůně zahraničního studia lákají studenty z celého světa. A my jsme jedině pro! Naše univerzita ti nabízí strávit rok studia na partnerské zahraniční univerzitě, nabrat cenné zkušenosti, nebo si najít práci už během studia.

FRANCIE
University J. Fourier Grenoble - Polytech Grenoble
University Lyon 1 – Polytech Lyon
BELGIE
Plantijn Hogeschool, Antwerpen
CANADA
University of Alberta, University of Waterloo
ČÍNA
College of Electrical and Information Engineering, Hunan University
DÁNSKO
Letní škola ve firmě Bang&Olufsen
FINSKO
University of Jyväskylä
ISLAND
Innovation Centre Iceland Rejkjavík, The Renewable Science School Akureyri
ITÁLIE
Universite Degli Studi Roma Tre
NIZOZEMÍ
University of Twente
POLSKO
Bialystok Technical University, AGH Krakow, Polytechnika Opolska, Polytechnika Śląska Gliwice
PORTUGALSKO
Universidade Técnica de Lisboa, Universidade do Minho
RAKOUSKO
Technische Universität Wien
ŘECKO
Technological Educational Institute of Larissa
SLOVENSKO
TU Košice, Žilinská univerzita
ŠPANĚLSKO
Universidad Politécnica de Valencia
ČESKÁ REPUBLIKA
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská Fakulta

Teď už se stačí jen přihlásit

On-line přihláška

Veškeré informace pro přihlášení na obor najdete na webových stránkách Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava:
http://fei.vsb.cz/
sekce „Studium a výuka/Přijímací řízení“.

Základními podmínkami přijetí jsou:
- řádně ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou,
- úspěšné absolvování přijímacího řízení.
Přihláška se podává elektronicky. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky jsou nastaveny tak, že naprostá většina uchazečů ji nemusí absolvovat.

Kontaktuj nás

Kontakty

Email

bmeng@vsb.cz

Adresa

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava - Poruba 708 33
Česká republika

Mapa areálu VŠB